Hlavná stránka Blog Olej Čo je API, ACEA, SAE?

Čo je API, ACEA, SAE?

11. 10. 2022
|
Kategória Olej
API
Táto norma rozlišuje motorové oleje podľa typu motora na: zážihové (benzínové) označené písmenom „S“ (Service) a vznetové (naftové) označené písmenom „C“ (Commercial). Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora ďalším písmenom (od „A“ vyššie). Čím je toto písmeno v abecede ďalej, tým kvalitnejší je olej. Spravidla platí, že ak je ako prvá uvedená špecifikácia "S", je olej prioritne určený pre benzínové motory, ak "C", pre naftové motory.

Napr.:
SJ/CF - Olej prioritne pre benzínové motory, použiteľný aj pre naftové motory,
CE/SG - Olej prioritne pre naftové motory, použiteľný aj pre benzínové motory.

Motorové oleje
API SA – Oleje bez prísad do motorov pracujúcich v miernych podmienkach. Boli určené pre mazanie motorov automobilov vyrobených v rokoch 1940 - 1950. Zastaraná.

API SB – Oleje do benzínových motorov automobilov, ktoré obsahujú jednoduché prísady proti vytváraniu vysokoteplotných usadenín, nízkoteplotných kalov, korózii a opotrebovaniu (motory vyrobené v rokoch 1954 - 1967). Zastaraná.

API SC – Oleje do benzínových motorov. Obsahujú prísady skupiny proti vysokoteplotným usadeninám, nízkoteplotným kalom, korózii a opotrebovaniu (motory vyrobené v rokoch 1964 – 1967). Zastaraná.

API SD – Minerálne oleje do benzínových motorov. Obsahujú prísady skupiny SC a lepšie znášajú aj dlhodobé zaťaženie motorov, pretože obsahujú vysokotlakové, viskozitné a protioderové prísady. Ide o skupinu, ktorej oleje boli najčastejšie používané. Zastaraná.

API SE – Oleje do benzínových motorov osobných automobilov. Obsahujú prísady proti vysokotepelným usadeninám, nízkotepelným kalom, korózii a opotrebovaniu. Vhodné pre mimoriadne veľké namáhanie (pre motory vyrobené v roochu 1971 – 1979). Zastaraná.

API SF - Oleje pre mimoriadne veľké zaťaženie motorov vyrobených medzi rokmi 1980 až 1989, oproti SE vylepšené protioterové vlastnosti, oxidačná stabilita a ochrana voči tvorbe usadenín. Zastaraná.

API SG – Oleje do benzínových motorov osobných a ľahkých nákladných automobilov, modelov od roku 1989. Oleje vyhovujú nárokom výkonnostnej triedy CC pre naftové motory. Môžu sa používať aj v naftových motoroch, kde sa odporúča výkonnostná trieda SE. Oleje zaradené v tejto triede môžeme spravidla používať vo vozidlách s katalyzátorom. Zastaraná.

API SH – Oleje do benzínových motorov rovnakého určenia ako oleje výkonnostnej triedy SG, avšak sú testované so sprísnenými požiadavkami na reprodukovateľnosť motorových skúšok podľa Code of Practice. Táto trieda bola zavedená v roku 1993 a prakticky zaručuje možnosť maximálneho využívania výmenných intervalov odporúčaných výrobcami automobilov. Zastaraná.

API SJ – Oleje do benzínových motorov. Vysoká kvalita zohľadňujúca prísne emisné limity a nároky na úsporu paliva. Trieda zavedená 1. 1. 1997. Súčasná.

API SL – Pre všetky súčasné a staršie motory. Kategória zavedená v roku 2001. Súčasná.

API SM – Pre všetky súčasné motory. Kategória zavedená v novembri 2004. Oleje klasifikácie SM obsahujú aditíva na kontrolovanie usadenín, aditíva pre zníženie oxidácie oleja, pre zníženie opotrebovania a aditíva zlepšujúce vlastnosti oleja pri nízkych teplotách. Súčasná.

API CA – Oleje do benzínových motorov a nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s malým obsahom síry v miernych prevádzkových podmienkach (motory vyrobené v rokoch 1940 – 1960). Zastaraná.

API CB – Oleje do benzínových motorov a nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s väčším obsahom síry. Sú v nich prísady proti korózii a vysokotepelným usadeninám (motory vyrobené v rokoch 1949 – 1964). Zastaraná.

API CC – Oleje do nepreplňovaných alebo čiastočne preplňovaných naftových motorov pracujúcich pri vysokých otáčkach a veľkom zaťažení, s palivom so širokými kvalitatívnymi parametrami, ktoré vyžadujú veľmi účinnú ochranu proti vysokoteplotným usadeninám a proti korózii ložísk (1964 – 1967). Zastaraná.

API CD – Oleje do preplňovaných naftových motorov spaľujúce motorovú naftu s premenlivým a vysokým obsahom síry. Obsahujú prísady, ktoré majú schopnosť potláčať vznik opotrebovania a korózie (motory vyrobené v rokoch 1970 – 1979). Zastaraná.

API CD II – Zavedená v roku 1987. Pre dvojtaktné motory. Zastaraná.

API CE – Oleje do preplňovaných a vysokopreplňovaných naftových motorov pracujúcich v ťažkej prevádzke. Môžu nahrádzať aj oleje triedy CD (motory vyrobené od roku 1983 - 1984). Zastaraná.

API CF – Oleje do štvortaktných naftových motorov s nepriamym vstrekovaním, najmä motorov terénnych automobilov spaľujúcich motorovú naftu s obsahom síry viac ako 0,5 %. Bez kontroly emisií, vylepšené vlastnosti. Pre motory vyrábané od roku 1994. Môže byť použitý namiesto CD olejov. Súčasná.

API CF 2 – Oleje pre dvojtaktné naftové motory vyžadujúce kontrolu oteru a tvorby usadenín. Môže byť použitý namiesto CD II olejov. Súčasná.

API CF 4 – Oleje pre veľkoobjemové alebo rýchlobežné naftové motory ťažkých nákladných áut, pracujúce najmä v diaľničnej prevádzke. Pre modely od roku 1990. Môže byť použité namiesto CE olejov. Súčasná.

API CG 4 – Oleje pre zvlášť vysokonamáhané rýchlobežné naftové motory spaľujúce v diaľničnej prevádzke motorovú naftu s 0,05 % obsahom síry a pri terénnom použití motorovú naftu s 0,5 % obsahom síry. Pre modely od roku 1994. Môže byť použité namiesto CD, CE a CF 4 olejov. Súčasná.

API CH 4 – Kategória zavedená v roku 1998. Pre vysokorýchlostné štvortaktné motory, pri ktorých sa vyžaduje splnenie výfukových emisných noriem z roku 1998. CH 4 oleje majú špeciálne zloženie pre použitie s palivom s hmotnostným obsahom síry do 0,5 %. Môže byť použité namiesto CD, CE, CF 4 a CG 4 olejov. Súčasná. 

API CI 4 - Kategória zavedená v roku 2002. Pre vysokorýchlostné štvortaktné motory, pri ktorých sa vyžaduje splnenie výfukových emisných noriem z roku 2004, zavedených v roku 2002. CI 4 oleje majú špeciálne zloženie a trvanlivosť pre používanie v motoroch s recirkuláciou výfukových splodín (EGR). Určený pre použitie v motoroch, ktoré používajú palivo s hmotnostným obsahom síry do 0,5 %. Môže byť použité namiesto CD, CE, CF 4, CG 4 a CH 4 olejov. Súčasná.

API CJ 4 (od r. 2006) - vynikajúca ochrana proti opotrebeniu a zahusteniu sadzami a vynikajúca čistota piestu, pre motory spaľujúce palivá pod 0,05 % síry a vyhovujúce emisným limitom z r. 2007 pri použití filtra pevných častíc (PDF).  Súčasná.

Prevodové oleje
API GL 1 – Málo zaťažované prevodovky.

API GL 2 – Priemyselné a šnekové prevodovky.

API GL 3 – Normálne zaťažované prevodovky.

API GL 4 – Vysokozaťažované a málo zaťažované hypoidné prevodovky.

API GL 5 – Vysokozaťažované hypoidné prevodovky.

Viskozitné triedy : 75W-x, 80W-x, 80W, 85W, 80, 90, 140, 250, pričom

x môže byť 80, 85, 90 a 140.

 

 
ACEA
Asociácia európskych konštruktérov vozidiel – ACEA, vydala výkonové špecifikácie motorových olejov. Klasifikácia ACEA delí oleje do troch skupín:

A/B - Motorové oleje pre benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel.
C - Oleje kompatibilné s katalyzátormi.
E - Oleje pre dieselové motory ťažkých nákladných automobilov.

Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora číslom (od "1" vyššie). Čím je číslo vyššie, tým je kvalitnejší olej. V súčasnosti sa používajú nasledujúce výkonnostné triedy ACEA:

BENZÍNOVÉ MOTORY

ACEA A1 – základná výkonová úroveň motorového oleja pre moderné benzínové motory. Motorové oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín, tvorbou kalov a opotrebovaním a odolnosťou voči oxidácii pri vysokých teplotách. Zamerané na maximálne ekonomické využitie paliva – min. 2,5 % v porovnaní s motorovými olejmi 15W-40. Štandardný motorový olej, normálne intervaly výmeny motorového oleja. HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s.

ACEA A2 – štandardné motorové oleje pre moderné benzínové motory. Motorové oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín, tvorbou kalov a opotrebovaním a odolnosťou voči oxidácii pri vysokých teplotách. Zamerané na maximálne ekonomické využitie paliva, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť. Štandardný motorový olej, normálne intervaly výmeny motorového oleja. HTHS >3,5 mPa.s.

ACEA A3 – motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pre moderné benzínové motory. Motorové oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín, tvorbou kalov a opotrebovaním a odolnosťou voči oxidácii pri vysokých teplotách. Zamerané na maximálne ekonomické využitie paliva, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť, odolnosť voči oxidácii pri vysokých teplotách vyššia ako pri A1 a A2. Motorový olej pre vysokú záťaž, možnosť predĺžených výmenných intervalov motorového oleja. HTHS >3,5 mPa.s.

ACEA A5 – motorové oleje pre benzínové motory s priamym vstrekovaním, so zníženou viskozitou HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s. Motorové oleje so znížením trením, s vysokou výkonovou úrovňou a s predĺženým intervalom výmeny motorového oleja.

 

NAFTOVÉ MOTORY (bez DPF)

ACEA B1 – základná výkonová úroveň motorového oleja pre moderné naftové motory osobných vozidiel. Motorové oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín a vačiek proti opotrebovaniu, dobré rozptyľovanie sadzí , maximálne ekonomické využitie paliva, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť. Štandardný motorový olej, normálne intervaly výmeny motorového oleja. HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s.

ACEA B2 – štandardné motorové oleje pre moderné naftové motory osobných vozidiel. Motorové oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín a vačiek proti opotrebovaniu, dobré rozptyľovanie sadzí, maximálne ekonomické využitie paliva, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť. Štandardný motorový olej, normálne intervaly výmeny motorového oleja. HTHS >3,5 mPa.s.

ACEA B3 – motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pre moderné naftové motory osobných vozidiel. Motorové oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín a vačiek proti opotrebovaniu, dobré rozptyľovanie sadzí, maximálne ekonomické využitie paliva, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť, lepšia ochrana vačiek proti opotrebovaniu, kontrola viskozity a rozptyľovania sadzí. Motorový olej pre vysokú záťaž, možnosť predĺžených výmenných intervalov motorového oleja. HTHS >3,5 mPa.s.

ACEA B4 – motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou určené pre naftové motory osobných automobilov s priamym vstrekovaním paliva. Motorové oleje ako B3+ je možné použiť pre dieselové motory s priamym vstrekovaním. HTHS >3,5 mPa.s.

ACEA B5 – motorové oleje s nízkou viskozitou a trením, s vysokou výkonovu úrovňou a s predĺženým intervalom výmeny oleja pre všetky typy naftových motorov osobných automobilov. Motorové oleje ako B4 s rozdielom zníženej viskozity HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s.

 

NAFTOVÉ MOTORY (s DPF)

ACEA C1 – motorové oleje s nízkou viskozitou a trením, s veľmi nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu (preferuje napr. FORD). Stabilný motorový olej, kompatibilný s katalyzátorom pre vysokovýkonné benzínové a dieselové motory osobných a ľahkých nákladných áut so systémom DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (katalyzátor), ktoré vyžadujú nízkoviskózne motorové oleje so zníženým obsahom SAPS (Sulfate Ash Phosphorus Sulfur – sulfátový popol, síra, fosfor) a HTHS vyššie ako 2,9 mPa.s. Tieto motorové oleje predlžujú životnosť systémov DPF a TWC a znižujú spotrebu paliva. HTHS >2,9 mPa.s.

ACEA C2 – motorové oleje s nízkou viskozitou a trením, s nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu (preferuje napr. PSA). Stabilný motorový olej kompatibilný s katalyzátorom pre vysokovýkonné benzínové a dieselové motory osobných a ľahkých nákladných áut so systémom DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (katalyzátor), ktoré vyžadujú nízkoviskózne motorové oleje, kde HTHS je vyššie ako 2,9 mPa.s. Tieto motorové oleje predlžujú životnosť systémov DPF a TWC a znižujú spotrebu paliva. HTHS >2,9 mPa.s.

ACEA C3 – motorové oleje s nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu (Renault, Hyundai, Mitsubishi a iné). Stabilný motorový olej, kompatibilný s katalyzátorom pre automobily so systémom DPF Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst).Tieto motorové oleje predlžujú životnosť týchto systémov.

ACEA C4 - motorové oleje určené na použitie vo vysoko výkonných benzínových a naftových motoroch osobných a ľahko úžitkových automobilov vybavených filtrami pevných častíc (DPF), požadujúcimi nízky obsah síry, fosforu a sulfátového popola s minimálnou viskozitou HTHS 3,5 mPa.s. Tieto oleje zvýšia životnosť DPF a TWC (katalyzátor).

 

NAFTOVÉ MOTORY PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

ACEA E1 – Neplatné od 3/2000.

ACEA E2 – štandardné motorové oleje pre moderné naftové motory nákladných automobilov. Motorové oleje pre všeobecné použitie pre nepreplňované a preplňované dieselové motory ťažkých nákladných vozidiel so štandardnými výmennými intervalmi motorového oleja. HTHS >= 3,5 mPa.s.

ACEA E3 – motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pre moderné naftové motory nákladných automobilov pre výrazne predĺžené intervaly výmeny motorového oleja. Lepšia ochrana proti opotrebovaniu, kontrola viskozity a rozptyľovania sadzí, vyššia výkonnosť. Motorové oleje pre vysokú záťaž, HTHS >= 3,5 mPa.s.

ACEA E4 – motorové oleje s veľmi vysokou výkonovou rezervou pre extrémne predĺženie intervalu výmeny motorového oleja. Motorové oleje pre vysokozaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Významné predĺženie výmenných intervalov motorového oleja. Motorové oleje vhodné pre motory bez BDF a tiež pre motory s EGR a motory vybavené systémom SCR NOx. HTHS >= 3,5 mPa.s

ACEA E5 – motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou určené najmä pre naftové motory nákladných automobilov spĺňajúce normy EURO 2 a EURO 3 spolu s možnosťou predĺženia intervalu výmeny motorového oleja (komplex testov ACEA a API). Motorový olej pre vysokú záťaž, možnosť predĺžených výmenných intervalov. HTHS >= 3,5 mPa.s.

ACEA E6 – motorové oleje pre naftové motory nákladných automobilov pre extrémne predĺžené intervaly výmeny motorového oleja s kontrolou obsahu sulfátové popola, síry a fosforu. Motorové oleje pre vysokozaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Významné predĺženie výmenných intervalov motorového oleja. Motorové oleje vhodné pre motory vybavené systémom EGR, DPF, alebo aj bez DPF, a pre motory so systémom SCR NOx. Sú zvlášť odporúčané pre motory s DPF a sú konštruované pre palivá s nízkym obsahom síry (max. 50ppm). HTHS >= 3,5 mPa.s.

ACEA E7 - motorové oleje pre naftové motory nákladných automobilov pre predĺžené intervaly výmeny motorového oleja s nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu. Motorové oleje pre vysokozaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Vhodné pre predĺžené výmenné intervaly motorového oleja. Motorové oleje vhodné pre motory bez DPF a iné motory so systémom EGR a SCR NOx. HTHS >= 3,5 mPa.s.

 

 
SAE
Viskozita (čiže miera vnútorného trenia) mazacieho oleja nie je konštantná veličina, ale mení sa v závislosti od vonkajších podmienok. Počas činnosti motora prichádza k zmenám teploty a tlaku a je žiaduce, aby sa viskozita oleja v týchto podmienkach menila čo najmenej. Závislosť viskozity oleja od teploty je vyjadrená tzv. viskozitným indexom (VI). Čím vyššia je hodnota VI, tým menej sa mení viskozita pri zmenách teploty motora, a tým je olej kvalitnejší. Viskozitný index býva uvedený v katalógoch výrobcov automobilových mazív.

Pre bežné označenie viskozitných vlastností motorového oleja sa používa výlučne klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Táto norma používa pre klasifikáciu olejov 6 zimných tried (označených číslom a "W") a 5 letných tried (označených číslom). Číslo je len názvom triedy a nevyjadruje vzťah k žiadnej fyzikálnej veličine.

Zimné triedy*: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W.
Letné triedy*: 20, 30, 40, 50 a 60.
*) norma SAE J300

Zimné označenie
Vymedzuje tzv. štartovatelnosť motora pri nízkych teplotách. Všeobecne platí, že čím nižšie je číslo zimnej triedy, tým nižšia môže byť teplota okolia pri zachovaní tekutosti oleja dostatočnej pre ľahké zapínanie motora (t.j. olej nie je príliš "hustý"). Oleje 0W umožňujú bezproblémové štartovanie motora aj pri teplotách pod -50 °C, oleje 5W pri teplotách okolo -40 °C atď. (platí to len orientačne, tento údaj do značnej miery závisí od typu a veľkosti motora).

Letné označenie
Garantuje dostatočnú viskozitu oleja pri vysokých letných teplotách. Všeobecne platí, že čím vyššie je číslo letnej triedy, tým vyššia môže byť teplota okolia pri zabezpečení dostatočného mazania motora (t.j. olej nie je príliš "riedky"). V praxi sa ukázalo, že v európskych klimatických podmienkach úplne postačujú triedy 40, resp. 50, oleje triedy 60 môžu zapríčiniť mierne zníženie výkonu motora.

V súčasnej dobe sa prakticky výhradne používajú tzv. viacstupňové (multigrade) motorové oleje, ktoré umožňujú celoročné bezpečné mazanie motora v rozličných klimatických podmienkach. Označujú sa kombináciou zimnej a letnej triedy, typické sú napr.: 0W-40, 5W-40 alebo 5W-50, 10W-40 a 15W-40.

Hraničné teploty motorových olejov
SAE 0W = okolo -40 °C
SAE 5W = okolo -35 °C
SAE 10W = okolo -30 °C
SAE 15W = okolo -25 °C
SAE 20W = okolo -20 °C
SAE 25W = okolo -15 °C
SAE 40 = okolo 40 °C
SAE 30 = okolo 30 °C
SAE 50 = okolo 50 °C

Motorový olej podľa požadovanej normy nájdete v rýchle vyhľadávanie